Hubnutí

Přesné měření tukové a svalové tkáně ve Vašem těle metodou

dvoufotonové absorpční denzitometrie

 

Je zde skutečně přesná metoda, kterou využívají špičkoví sportovci v zahraničí a nyní i u nás. Neobejdou se bez ní live style trenéři, dietologové a většina hubnutílékařských oborů zabývajících se onemocněními týkajících se poruch výživy.

S těmito profesemi již úzce spolupracujeme a volné kapacity bychom rádi nabídli i Vám. Jedná se o dvoufotonovou absorpční denzitometrii.

Tato metoda naprosto přesně změří podíl svalové a tukové tkáně ve Vašem těle a navíc přesně určí podíl svalové a tukové tkáně v jednotlivých oddílech těla/například ve stehnech, pažích atd. Navíc zachytí i dynamiku změn v čase. To znamená například , jak na Vašich hyždích ubývá tukové tkáně a přibývá svalů. Nebo o kolik procent se zvětšil objem Vašeho tricepsu a bicepsu.

Necháte-li se od nás sledovat v delším období ,vyhotovíme graf , který napoví zda je tréninkový plán pro Vás vhodný nebo je třeba ho upravit po konzultaci s Vašim trenérem.Ten Vám doporučí například zařadit více aerobních cvičení (spinning, chůzi, běh na trenažeru, aerobic, aquaaerobic) Nyní již nebudete chtít s cvičením skončit, když Vaše váha ukazuje pořád stejné číslo. Při hubnutí spojené s pohybovou aktivitou ubývá tuková tkáň s nižší specifickou hmotností a přibývá svalová tkáň s vyšší specifickou hmotností, a proto se celková tělesná hmotnost nemění.

Případně klesá pouze zvolna a mnoho lidí to v dalším cvičení odradí.sportovci
Pro vrcholová sportovní centra a sportovní oddíly nabízíme dynamické sledování Vašich sportovců a hráčů v delším časovém období. Naprosto přesně prokážeme vhodnost Vašich tréninkových postupů, efektivitu kempů nebo soustředění.

Velmi přesně Vám ukážeme, jak se Vaši svěřenci chovali během dovolených a jak dbali rad ohledně zdravého životního stylu, případně jak si udržovali kondici. Měření je naprosto přesné a neošálí přístroj krátkým hladověním a žízněním, jak se velmi často děje před vážením.

Většina evropských vrcholových sportovních klubů dvoufotonový denzitometr pro jeho spolehlivost využívá. Jeho přínos pro sportovce je neoddiskutovatelný a pro kluby a centra je velkým přínosem.

 

Vyšetření složení tělesných tkání:

  • první vyšetření 400Kč,
  • každé další vyšetření 250Kč.
  • Celkové vyšetření tělesného tuku + osteoporozy 500Kč.